CZ Subaru Klub - Èeský Subaru Klub - Subaru Forester Klub - Subaru Impreza Klub - Subaru Legacy Klub - Subaru Outback Klub - Subaru STi Klub - Subaru WRX Klub - Czech Subaru Club - Subaru Inzerce - Subaru Srazy - Subaru Forum - Czech Hardcore Subie Guys
Subaru Klub - úvodní stránka

Czech Subaru Club

Subaru Klub - Èeská verze Subaru Klub - Anglická verze
Zaèátek : 19-07-2008 20:42 GMT
   Konec : 19-07-2008 22:42 GMT
 
Odeslal : ?
  
Program a detaily srazu: http://www.czechsubaruclub.cz/forums.php?m=posts&q=279
Prùmìrné èlenské hodnocení (od 0 až 10) : 9.33   
Hodnotících: 3 od doby 09-03-2009 13:05
Registraci na sraz mohou provést pouze registrovaní uživatelé:
 
Èlen Poèet Který den (Po-Ne) Komentáø
KKN0ale musí mi zase zabrnkat na klimpr ,,dajánu´´....
2Haluškový team je již pøipravený.
Trnda2Celej tejden na Trndici vydržím ........ :o))))
0si na to Trndo schválnì poèkám...:-))))))
2vypadá to že to vyjde takže jedùù
1posezení u secesní vilky ze tøicátých let si nemùžu nechat ujít, mám si zase pøivízt židli??
Fíba1rád bych pøijel, když vloni mi to nevyšlo, snad mi nepøibalej jako vejslužku naše spoleèný dìtièky :-)))
1Jedem se ségrou, to je jasní, sa tìším jak si zabékame a zahrajem na klimpry
VOHHY2to musím dát,snad tam dojedu taková dálka
0Tìšim se¨na popovídání o všem možném (i nemožném)........
3mooc radi;) i s elibadychose ,
kubišta0jedùù , už se nemùžu doèkat
1Tak jsem moc rád, že jsme tam s Péou na chvilku dorazili, bylo to fajn !
Momentky ze srazíku

Bacha, pekaøi jsou už u za bukem, u Driverù !
Driver

KKN

KKN

výmìna:-)
Trndice

zemská pøitažlivost :-)))
Trndice

Trndice

Trndice

Trndice

Trndice

Trndice

výmìna manželek
Trndice

Trndice

Trndice

Trndice

Trndice

Trndice

Trndice

už si pro nás jedouuuu:-)))
Trndice

:-)))
Trndice

Trndice

Trndice

Trndice

Trndice

Trndice

Trndice

Trndice

Trndice

Trndice

Trndice

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Domeèek U tøí fuseklí
Fíba

Fíba

Fíba

Domeèek U tøí fuseklí
Fíba

Fíba

Pat, Mat a .....
Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Nìjak se mi pletou nohy
Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Odpolední únava
Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Je to opravdu jedlé?
Fíba

Hmm, asi joo
Fíba

Fíba

Prezident pinglem
Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Reklama na èistící prostøedky :-))
Fíba

Fíba

Prase
Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Když svinì rejou .....
Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Nedìlní støízlivìní pøed odjezdem
Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

Fíba

kubišta

kubišta

kubišta

kubišta

kubišta

kubišta

kubišta

kubišta

milanbites

milanbites

milanbites

milanbites

milanbites

milanbites

milanbites

milanbites

milanbites

milanbites

milanbites

milanbites

milanbites

milanbites

milanbites

milanbites

milanbites

milanbites

milanbites

kdo byl víc nalitej? fotograf nebo model?
milanbites

tìžká rána opilcova
milanbites

milanbites

že by se mu v noci pøetoèila hlava?
milanbites

není jedno jestli to poryjou prasata nebo howada??
milanbites

milanbites