CZ Subaru Klub - Český Subaru Klub - Subaru Forester Klub - Subaru Impreza Klub - Subaru Legacy Klub - Subaru Outback Klub - Subaru STi Klub - Subaru WRX Klub - Czech Subaru Club - Subaru Inzerce - Subaru Srazy - Subaru Forum - Czech Hardcore Subie Guys
Subaru Klub - úvodní stránka

Czech Subaru Club

Subaru Klub - Česká verze Subaru Klub - Anglická verze

Autor: Trndice a Kokin
Poskytl: KKN   Datum: 07-02-2008 18:28
Komentářů: (0)   Hodnocení:
Zápis - Ustavující Valná hromada 9.1.2008
Zápis z Ustavující valné hromady
občanského sdružení
CZECH SUBARU CLUB
konané dne 9.1.2008

Přítomni:Radek Kokoška,Josef Novotný,Pavel Trněný,Eva Švecová

Program:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele
3. Návrhy případně schválení změn nebo doplnění programu
4. Návrhy a diskuse, následně volba:


    prezidenta
    1.viceprezidenta
    2.viceprezidenta
    revizora


5. Návrhy, diskuse a schválení:
. přihlášky
. členského příspěvku
6. Informace o další činnosti:
. struktura OS
. způsob hospodaření
7. Závěrečná diskuse - usnesení


Průběh

1. Kontrola účasti, přivítání účastníků, seznámení s programem.
2. Zapisovatelem byla zvolena Eva Švecová ( 3hlasy pro, 1 se zdržel )
3. Nebyly navrženy žádné změny programu.
4. Valná hromada schválila volbu rady a dalších funkcí veřejným hlasováním. (4 hlasy pro, nikdo proti ani se nezdržel)
a. Prezidentem byl zvolen:Radek Kokoška (3 hlasy pro, 0 proti, 1 se zdržel)
b. 1.Vicepresidentem byl zvolen: Josef Novotný (3 hlasy pro, 0 proti, 1 se zdržel)
c. 2.Vicepresidentem: Pavel Trněný (3 hlasy pro, 0 proti, 1 se zdržel)
d. revizorem byla zvolena: Eva Švecová (3 hlasy pro, 0 proti, 1 se zdržel)

Všichni volení členové rady i volený revizor s rozhodnutím souhlasí a funkci přijímají.
5. Valná hromada schválila:
a. vzhled a text přihlášky do OS. Rada OS garantuje, že údaje uvedené na přihlášce budou sloužit výhradně pro potřeby OS
a nebudou zneužity, ani použity ve prospěch třetí osoby.
b. Valná hromada schválila členský příspěvek v jednotné výši 500,- Kč
6. Valná hromada znovu posoudila strukturu OS a neshledala za nutné ji nějak doplňovat či upravovat oproti stávající úpravě ve stanovách OS

Ve Vráži u Berouna dne 9.1.2008 Podpisy funkcionářů


Originál dokumentu je k nahlédnutí v sídle občanského sdružení.