CZ Subaru Klub - Český Subaru Klub - Subaru Forester Klub - Subaru Impreza Klub - Subaru Legacy Klub - Subaru Outback Klub - Subaru STi Klub - Subaru WRX Klub - Czech Subaru Club - Subaru Inzerce - Subaru Srazy - Subaru Forum - Czech Hardcore Subie Guys
Subaru Klub - úvodní stránka

Czech Subaru Club

Subaru Klub - Česká verze Subaru Klub - Anglická verze

Autor: Kokin a Trnda
Poskytl: KKN   Datum: 07-02-2008 18:25
Komentářů: (0)   Hodnocení:
Organizační řád občanského sdružení CZECH SUBARU CLUB

I. Poplatky
Členský poplatek
Každý člen musí platit členský poplatek,který činí 555 Kč na rok. Nový člen zaplatí poplatek při přijetí, stávající členové pak vždy do konce března daného roku. Z takto vybraných poplatků bude hrazen provoz klubu, propagační předměty klubu a částečně i vybrané klubové akce. Mimo řádného členského poplatku budou v případě klubových akcí pořádaných v pronajatých prostorech vybírány i nutné poplatky k uhrazení nájmu za tyto prostory (letiště, okruhy aj.), v tom případě však pouze od členů, kteří se takovéto akce účastní.

II.Registrace člena do CZECH SUBARU CLUBU
Každý zajemce o členství v klubu vyplní předběžnou přihlášku na internetových stránkách stránkách klubu (přímý link), poté po schválení výborem obdrží registrační formulář s členským číslem, který vyplněný a podepsaný odešle na adresu sídla sdružení.


III. Ukončení členství
Každý člen může z klubu kdykoli dobrovolně vystoupit. Musí tak učinit písemně na adresu sídla klubu, elektronicky na kontaktní adresu na webových stránkách klubu - www.czechsubaruclub.cz. Veškerá osobní data včetně případných fotografií budou v tom případě odstraněna.

Člen může být v případě hrubého porušení zájmů sdružení vyloučen. O vyloučení musí rozhodnout výbor klubu. Proti rozhodnutí výboru se lze odvolat k členské schůzi, která může zaniklé členství obnovit. Proti rozhodnutí členské schůze není odvolání.
Zánik členství musí být vyloučenému neprodleně oznámen písemnou či elektronickou formou.

Členství dále zaniká nezaplacením členských příspěvků, zánikem sdružení nebo úmrtím člena.

Výjimku může udělit prezident sdružení a to po řádném omluvení člena a odůvodnění jeho jednání.


IV. Orgány sdružení
Počet členů volených orgánů (výbor, revizor) musí být lichý. Usnesení všech orgánů klubu je platné nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů, kteří mají právo hlasovat.

členská schůze
Nejvyšším orgánem sdružení je členská schůze. Schází se nejméně jednou za dva roky a má za povinnost volit na dvouleté funkční období výbor sdružení a revizora.

výbor
Výbor řídí činnost sdružení mezi členskými schůzemi. V čele výboru stojí prezident a dále dva viceprezidenti.

revizor
Revizor kontroluje hospodaření sdružení a předkládá o tom členské schůzi revizní zprávu.